Δείχνοντας τον δρόμο για την επιτυχία

Η επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως έχει διαμορφωθεί στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι δεδομένη. Δεδομένο είναι ότι χρειάζεται προσπάθεια. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γραμμάτων Πολιτεία με τα φροντιστήρια που τον απαρτίζουν έχει ως έργο να δείξει τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής ξεχωριστά, ώστε η προσπάθεια του να αποδώσει τα μέγιστα.