Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Τα φροντιστήρια ΕΝΕΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ φροντίζουν να δώσουν ερεθίσματα στους μαθητές ώστε αυτοί να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους για την ορθή επιλογή Σχολών. Στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας εντάσσονται οι ατομικές συνεδρίες για την σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου, αλλά και οι δράσεις που διοργανώνονται από κοινού με την Γραμμάτων Πολιτεία όπου επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού ενημερώνουν τους μαθητές για τις εξελίξεις στον επαγγελματικό χώρο