Συμβουλευτική μελέτης

Μια φορά την εβδομάδα λειτουργεί συμβουλευτική μελέτης όπου οι μαθητές πέρα από τις απορίες για τα μαθήματα που διδάσκονται μπορούν να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για τον τρόπο μελέτης, για την διαχείριση χρόνου και τις προτεραιότητες ώστε ο κάθε μαθητής να γνωρίσει τον τρόπο που πρέπει να μελετά.