Η ομάδα του Ένεκα Πλεονέκτημα απαρτίζεται από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές με σημαντικές διακρίσεις :